Osvetlenie

Riaďte svoje osvetlenie odkiaľkoľvek alebo ho plne automatizujte. Rozsvietenie príjazdovej cesty pri príchode domov alebo vstupe na terasu či v jednotlivých miestnostiach podľa želania.

Vytvárajte si vlastné scenáre rozsvietenia s rôznou intenzitou svetla alebo farbou.

Alebo nehajte vaše svetlá simulovať prítomnosť náhodným rozsvietením keď budete na dovolenke. Či len jednoduchá kontrola, či ste zhasli všetky svetlá.