Vonkajšie žalúzie

Cetta 80

Jedným z najpoužívanejších typov vonkajšieho tienenia sú žaluzie Cetta 80, vhodné najme pre rodinné domy.

Lamely v tvare písmena C majú šírku 80 mm. Vonkajšie žalúzie Cetta 80 je možné vyhotoviť vo viacerých úpravách. Varianty Flexi a Slim sa vyznačujú nižšou výškou nábalu. Pri variante Duo si môžete súčasne nastaviť rôzny úhol naklopenia dolnej a hornej časti žalúzie, ktorý odporúčame do pracovných alebo školiacich miestností.

Cetta 80 je vďaka záhybom po celej dĺžke lamely a hliníkovým vodiacim lištám stabilnejšia vo vetre a odolnejšia voči tlaku alebo vlámaniu.

 • dolný profil z extrudovaného hliníka,
 • variabilita vyhotovenia: duo systém, slim systém, flexi systém,
 • vysoký stupeň zatienenia,
 • termoregulačný aj ochranný efekt,
 • znižovanie hladiny vonkajšieho hluku,
 • možnosť elektrického ovládania,
 • garantovaná plocha až 24 m2

manuálne

kľukou

 

 

elektricky

diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

minimálna šírka
600 mm
maximálna šírka
6000 mm
maximálna výška
4000 mm
maximálna plocha
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
16 m2 (pre ovládanie motorom)

* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru – viď Odolnosť proti vetru, nižšie na stránke.

Atypické rozmery nevyrábame.

 

Nákres lamely Cetta 50

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebriček Textilný
pásik
vodiaca lišta oceľové lanko
Obchodný názov P 001/1 P 001/2 P 012/23 P 040 Viz technický manuál P 036 P 030/1 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 80 × 13 0,42 × 98 Viz technický manuál Ø 3,2 68 × 85 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Viz technický manuál Fe / PVC PES PES
Rez Rez profilu Rez profilu Rez profilu Rez profilu
Farba Štandard:
pozink. plech
natural (Al profil)
Ostatné RAL v nástriku,
DECORAL*
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástriku,
DECORAL*
Podľa aktuálneho vzorkovníka
ISOTRA a.s.
Základné prevedenie – elox
Lakováno vo farbách RAL,
DECORAL*
sivá
čierna
sivá
čierna
sivá
čierna

*pre max. šírku 4000 mm

Detail a porovnanie výšok nábalu Cetta 80 a Cetta 80 slim

 

Slim systém

 • spĺňa požiadavku na nízku výšku nábalu,
 • špecifické skladanie lamiel (bočný striedavý presah susedných lamiel) so zachovaním možnosti vedenia lištami,
 • vhodné riešenie na montáž pri nedostatku miesta pre nábal.
Typ žalúzie výška žalúzie (mm)
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Cetta 80 130 140 145 155 155 165 170 180 185 190 195 205 210 215 225 230 235 240
Cetta 80 slim 125 135 135 145 150 155 160 165 170 180 180 190 195 195 205 205 215 220

 

Typ žalúzie výška žalúzie (mm)
2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
Cetta 80 250 255 265 265 275 280 290 295 300 305 315 320 325 335 340 345 350 360
Cetta 80 slim 225 230 230 240 250 250 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320

Duo systém

 • umožňuje rozdielny stupeň naklopenia lamiel hornej a dolnej časti žalúzie súčasne,
 • zaisťuje oveľa väčšiu variabilitu zatienenia,
 • vhodné riešenie do administratívnych budov, školiacich miestností alebo konferenčných hál.

Flexi systém

 • nízka výška nábalu sa docielila použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu,
 • vhodné riešenie na montáž pri nedostatku miesta pre nábal.

Základné typy montáže

                   

Tieto tri typy montáže môžu byť v dvoch variantoch: krycia schránka priznaná / krycia schránka včlenená do zatepľovacieho systému alebo obvodového plášťa.

 

Špecifická montáž

 • Samonosná verzia (upevnenie žalúzie na vodiacich lištách)
 • Fasádna verzia (guľatá kazeta; montáž na fasádu)
 • Montáž do prekladu Heluz (zapustené vodiace lišty)
 • Montáž do prekladu Porotherm (vhodné pre samonosné verzie)
 • Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanálu

S montážou do prekladu treba počítať už vo fáze projektu rodinného domu.

Skúšky odolnosti proti vetru vykonalo Centrum stavebného inžinierstva, a. s., v Zlíne podľa ČSN EN 13659.

Cetta 80 – vedenie lankem

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1 0
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta 80 – vedenie lištami

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Širka stavebného otvoru L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

                                                                                                               

        Technický manuál                  Prospekt Tieniaca technika                  Prospekt Vonkajšie žalúzie                Návod na obsluhu a údržbu