Vonkajšie žalúzie

Cetta Flexi

Vďaka svojmu vzhľadu sú žalúzie Cetta Flexi častou voľbou pre zatienenie rodinných domov alebo administratívnych budov.

Prevedenia Cetta 60, 80 a 100 Flexi majú oproti bežným žalúziám zníženú výšku nábalu, vďaka lamelám bez pozdĺžneho záhybu. Lamely majú šírku 6, 8 a 10 cm a sú v klasickom tvare písmena “C”. Stabilitu žalúzie zaisťujú hliníkové vodiace lišty, ktoré zároveň plnia aj podpornú funkciu pre zabezpečenie domu pred vlámaním.

Exteriérová tieniaca technika je významných faktorom z hľadiska úspory energie, vďaka optimálnej regulácií svetelných a tepelných podmienok.

Z praktického hľadiska vonkajšie žalúzie plnia tieniacu a bezpečnostnú funkciu, z architektonického dopĺňajú dizajn administratívnych budov a rodinných domov.

  • nízka výška nábalu,
  • vhodné riešenie pre montáž v prípade nedostatku miesta pre nábal,
  • vysoký stupeň zatienenia,
  • termoregulačný i ochranný efekt,
  • znižovanie hladiny vonkajšieho hluku.

manuálne

kľukou

 

 

elektricky

diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

minimálna šírka
600 mm
maximálna šírka Cetta Flexi 80
4000 mm (pre ovládanie motorom)
maximálna šírka Cetta Flexi 60 a 100
6000* mm (pre ovládanie motorom)
maximálna výška
4000 mm
maximálna plocha
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
16 m2 (pre ovládanie motorom)

* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru – pozri Odolnosť proti vetru, nižšie na stránke.

Atypické rozmery nevyrábame.

 

Prehľad tvarov a rozmerov lamiel Cetta Flexi.

Nákres lamely Cetta Flexi 60                        Nákres lamely Cetta Flexi 80                    Nákres lamely Cetta Flexi 100

Cetta 60 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
vodiaci lišta lanko
Obchodný názov P 001/1 P 001/2 P 021/26 O 105 Pozri technický manuál P 036 P 030/5 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 64,5 × 12 0,42 × 60 Pozri technický manuál Ø 3,2 52 × 65 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu rez profilu
Farba Štandard:
pozink. plech
natural (Al profil)
Ostatné RAL v nástreku
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox.
Ostatné RAL v nástreku
sivá sivá
čierna
sivá
čierna

Cetta 80 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
vodiaci lišta lanko
Obchodný názov P 001/1 P 001/2 P 012/25 S 037 Pozri technický manuál P 036/1 P 030/4 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 83 × 13 0,42 × 113 Pozri technický manuál Ø 3,2 69 × 85 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu tvar lamely
Farba Štandard:
pozink. plech
natural (Al profil)
Ostatné RAL v nástreku
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox
Ostatné RAL v nástreku
sivá sivá
čierna
sivá
čierna

Cetta 100 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
vodiaci lišta lanko
Obchodný názov P 001/1 P 001/2 P 012/27 S 317 Pozri technický manuál P 036 P 030/6 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 103,5 × 17 0,40 × 100 Pozri technický manuál Ø 3,2 85 × 105 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu tvar lamely
Farba Štandard:
pozink. plech
natural (Al profil)
Ostatné RAL v nástreku
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
sivá sivá
čierna
sivá
čierna

Atypické prevedenia nevyrábame

Skúšky odolnosti proti vetru boli vykonané Centrom stavebného inžinierstva, a.s. v Zlíne podľa ČSN EN 13659.

Cetta Flexi 60 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. účinná výška krídla Hmax = 2 500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 60 – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 80 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38  28  19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Trieda odolnosti vetra 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 28 19 11 5 1 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 80 – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11
Max. účinná výška krídla  Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 100 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 100 – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

                                                                                                               

        Technický manuál                  Prospekt Tieniaca technika                  Prospekt Vonkajšie žalúzie                Návod na obsluhu a údržbu